ویزای طلایی امارات

امارات طرح ‘ویزای طلایی’ برای اقامت ده ساله را گسترش می‌دهد

در سال‌های گذشته دولت امارات شرایط دریافت ویزا را تسهیل کرده تا امکان اقامت بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران، دانشجویان و متخصصان فراهم کن...

Continue reading