شرایط اخذ ویزای طلایی ۱۰ ساله امارات متحده عربی برای ایرانیان تسهیل شد

امارات متحده عربی اعلام کرد ویزای طلایی خود را گسترش داده و اقامت ۱۰ ساله خود را به متخصصانی که دانش و مدرک کافی داشته باشند، اعطا خواه...

Continue reading