صادرات میوه به دبی | صادرات هندوانه، گوجه فرنگی و فلفل دلمه به دبی

صادرات میوه به دبی و سایر کشور های حوزه خلیج فارس، یکی از صادرات غیر نفتی ایران می باشد. در یک دهه اخیر و با به روی کار آمدن کشورهای رق...

Continue reading