امارات تمام پروازها به ایران به جز شهر تهران را لغو می کند

به گزارش بلومبرگ، امارات به خاطر جلوگیری از گسترش کرونا، پروازهایش را به تمام شهرهای ایران به جز تهران ممنوع اعلام کرد. سازمان هواپیمای...

Continue reading