Tag - سامانه جامع گمرکی

مناطق آزاد به سامانه جامع گمرکی پیوست

مناطق آزاد به سامانه جامع گمرکی پیوست ، تفاهم‌نامه جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور با گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا شد. شهرام موسوی مدیر گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی گفت: در اجرای بند 2 مصوبه شماره 118416 / ت / 50193 / هـ مورخ 8 آذرماه 94 هیات محترم وزیران، نشستی با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رییس کل گمرک ایران به منظور چگونگی استقرار گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق [...]

Read more...

هوشمندسازی تطبیق اطلاعات اظهار کالا با ثبت سفارش در سامانه گمرک

گمرک ایران، از هوشمند سازی تطبیق اطلاعات اظهارنامه با ثبت سفارش، در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی خبر داد. همزمان با برنامه‌های تکمیلی گمرک الکترونیک پس از اجرای موفق ثبت منشا ارز با همکاری بانک مرکزی، الکترونیکی کردن فاکتور کالا، عدل بندی الکترونیک و الکترونیکی شدن بارنامه ها در اقدامی تطبیق اطلاعات ثبت سفارش کالا و اظهارنامه اجرایی شد. با اجرایی شدن تطبیق هوشمند اطلاعات ثبت سفارش با اظهار کالا، در صورتیکه اطلاعات ورودی با اطلاعات ثبت سفارش [...]

Read more...

راه اندازی و توسعه گمرک هوشمند با استفاده از فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات

توسعه فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در حوزه گمرک و تحقق سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی با امضای تفاهم نامه میان شرکت خدمات هوایی پیام و پژوهشگاه فضایی ایران به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، بمنظور توسعه فناوری های نوین ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه گمرک تفاهم نامه ای بین شرکت خدمات هوایی پیام و پژو هشگاه فضایی ایران منعقد شد . در این تفاهم نامه که در 5 ماده به ا مضای سعید زرندی مدیر عامل شرکت خدمات هوایی پیام و حسن حداد پور رییس پژوهشگاه [...]

Read more...

دیگر کالا در گمرک نمی ماند

فرود عسگری روز پنجشنبه افزود:اکنون در صدد هستیم پیش اظهاری قبل از ورود محموله به گمرک را اجرایی کنیم زیرا گمرک اطلاعاتی چون مانیفست و بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می کند و می توان شیوه پیش اظهاری را عملیاتی کرد که در نتیجه آن دیگر کالا در گمرک نمی ماند. وی توضیح داد: این کار به ویژه برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار راهگشا خواهد [...]

Read more...